Kőrösi Csoma-Görög istenek Indiában

Hol keres nagy pénzt az lbdi, Much more than documents.

Vázlat a győri járműipari körzet regionális makromodelljének kidolgozásához Esettanulmányok Egyed Ildikó Területfejlesztési vagy iparpolitika? Az Audi gyárában kétmillió motor és százezer autó készül évente. A térség számos beszállítója a járműiparban tevékenykedik, más innovatív vállalatok mellett. A Széchenyi István Egyetem a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött, amelyben a regionális tudományi kutatások is megjelentek.

A magyar regionális tudomány nem foglalkozott az elmúlt években az ipari körzetek kérdésével. Bevezetőm célja, hogy rövid áttekintést adjak a kutatási program tartalmáról, annak célkitűzéseiről és a Tér és Társadalom e számában közreadott tudományos eredmények beágyazottságáról.

Győr is a traditional industrial town. It is located close to the center of the triangle formed by Vienna, Bratislava and Budapest. Győr has been one of the headquarters of automotive industry in Central and Eastern Europe. Many suppliers are connected to the automotive industry in this area. However, other innovative companies can be found in the town and the surrounding area as well.

Széchenyi István University is also located here.

Menandrosz uralna alatt lolytatódott a tisebb görög feje delmek uralma Ganilhárában. Itől Antialhidáz górög király vagy {ejedclem uralkodott Taxilában.

The academic profile of this institution is focused on automotive industry and transportation systems.

Our research team has conducted several research projects on the location factors and supplier relations of this sector in Hungary and in CEE countries. We expect to complete this project by autumn The theoretical objective of this project is to provide a conceptual model of growth centers as a new instrument of regional development. We examine the theoretical basis of location and spatial economy as well as the process of district formation. We hol keres nagy pénzt az lbdi the role of the state and local governments in establishing districts.

This issue summarizes the findings of the theoretical component of our research programme. The empirical component traces the development of Győr and the surrounding region.

We study the regional impact of the agglomeration of urban functions and public utilities. The social structure of the town and its surrounding region is also carefully examined because this information is essential to a reliable assessment of future development.

Kőrösi Csoma-Görög istenek Indiában

To summarize, we describe a successful center of Hungarian modernization and assess possible development trajectories. At a theoretical level, the research programme is also expected to contribute to the research methodology of studying urban development. Bevezetés A társadalom területi szerkezetének kutatása az elmúlt 30 esztendőben megerősödött hazánkban. A regionális tudomány néven összegzett új tudományág intézményi keretei kialakultak, létrejöttek oktatási, kutatási bázisai, publikációs fórumai, széles nemzetközi kapcsolatai és beágyazottságai, valamint humán erőforrásai, amelyek a doktori iskoláktól az akadémiai doktori minősítésig terjednek.

Ennek az amire gyorsan és egyszerűen pénzt lehet keresni tudományágnak a megjelenése Győrben akadémiai kutatócsoport, később intézet alapításával kezdődöttmajd a Széchenyi István Egyetem jogelődjénél hol keres nagy pénzt az lbdi kilencvenes évek elején folytatódott.

A hol keres nagy pénzt az lbdi intézményben első fázisban önálló szakirányként, aztán mesterszakként, től pedig doktori képzés keretében jelent meg a regionális tudomány, majd a második fázisban a es évek elejétől a tudományterületen önálló kutatási program indult.

A hely szelleme hatott ezekre a programokra, hiszen az egyetem tudományos profilja, amely a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött, természetesen fogadta be, sőt megkövetelte e szektorok és tevékenységek térgazdasági elemzését.

Látták: Átírás 1 flagy-kawim. Kincstári ü. Bémetttle lerelk etn fgdttnk el.

Többféle módon lehet pénzt keresni az eredmények vetették fel a kutatócsoportban azt a tudományos kérdést, hogy miként szerveződik egy járműiparra épülő térség, annak milyen gazdasági, társa- A győri járműipari körzetről szóló kutatási program 5 dalmi, intézményi, hálózatszervező sajátosságai írhatók le, s miként lehet fejlődését különféle eszközökkel befolyásolni, alakítani.

Terveink szerint a kutatás eredményeit öt magyar és két angol nyelvű kötetben adjuk közre, amelyek végére jelennek meg. Egy hazai nagyváros fejlődési trendje Győr és térsége1 Magyarország legdinamikusabban fejlődő övezete.

Győr megyei jogú város, egyben Győr-Moson-Sopron megye székhelye. A város mind Budapesttől, mind Bécstől km-re fekszik, a szlovák fővárostól pedig 80 km-re. Győrt és térségét a szomszédos országok fővárosaival Bécs, Pozsony és a hazai fővárossal gyorsforgalmi közúti, vasúti és vízi közlekedési kapcsolatok kötik össze. A város közelében két nemzetközi repülőtér Bécs, Pozsony és kikötő Győr-Gönyű, Révkomárom is található.

A város közlekedési kapcsolatai kiválóak. A település két IV. Az Észak-Dunántúl gazdasági életét meghatározó közlekedési főútvonalak a városból indulnak ki, illetve érintik azt.

Ему все время казалось, что Беккер совсем рядом, за углом. Одним глазом он следил за тенью, другим - за ступенями под ногами. Вдруг Халохоту показалось, что тень Беккера как бы споткнулась. Она совершила судорожный рывок влево и вроде бы закружилась в воздухе, а затем снова прильнула к центру лестницы. Халохот сделал стремительный прыжок.

Győr rendelkezik regionális repülőtérrel Győr-Pér és kikötővel Győr-Gönyű. A rendszerváltás gazdasági traumái viszonylag kedvező helyzetben érték a várost; előnyös földrajzi pozíciójának és sokrétű gazdasági szerkezetének köszönhetően gyors fejlődésnek indulhatott a kilencvenes években.

Győr a külföldi tőke kedvelt célállomásává vált, ami új iparágak megjelenésével tovább diverzifikálta a város gazdaságszerkezetét. Világcégek telepedtek meg a városban az Audihoz beszállítóként kapcsolódva, de jelen vannak a fejlett technológiai szintet képviselő külföldi és hazai kis- és középvállalkozások is. Győr a Dunántúl egyik középiskolai központja. Az ben megalakult Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola képzési kínálata az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült, ben pedig létrejött a Széchenyi István Egyetem.

Az egyetemen a meghatározó műszaki tudományok mellett gazdaságtudományi, jogi, zene- és egészségtudományi oktatás is zajlik, jelenleg 22 alap- és 18 mesterszakon, három doktori iskolában. A győri felsőoktatási intézmények hallgatóinak létszáma megközelíti a tizenhétezer főt.

Győr és a Nyugat-Dunántúl régió másik négy nagyvárosának összevetésekor egyértelmű Győr vezető helyzete, ellátottsági mutatói szinte minden szférában magasabbak, mint a régió más megyei jogú vagy felsőoktatással is 6 Rechnitzer János rendelkező városai esetében. Egyedül a vezető oktatók arányában és az MTA köztestületi tagok tudományos minősítéssel rendelkezők esetében van enyhe lemaradása Soprontól, de az összes megújítást hordozó tényezőben kiugró Győr előnye, és a többi hazai regionális központhoz, fejlesztési pólushoz hasonlóak az értékei.

  1.  - Голос его, однако, мягче не .
  2. Она понимала, что коммандер заплатил огромную цену за ее избавление.
  3.  Проваливайте! - зарычал немец и начал закрывать дверь.
  4. И снова этот голос.
  5. Прогремел выстрел.
  6. По мере того как рушилась третья защитная стенка, полдюжины черных линий, эти хакеры-мародеры, устремлялись вперед, неуклонно продвигаясь к сердцевине.

Egyértelműen leszögezhető, hogy Győr felzárkózott a tradicionális magyarországi regionális központokhoz; erős, folyamatosan megújuló gazdasági potenciálja megindította a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés új rendszereinek kiépülését.

Mindezt ösztönzi, hogy a gyakorlati innovációs folyamatot szervező és alakító, egyben az új technológiákat képviselő gazdasági és fejlesztő szervezetek nagy számban megtalálhatók legyenek a városban. Győr fejlesztésének célja, hogy a Bécs—Pozsony—Budapest kelet-közép-európai fejlődési övezet alközpontjaként olyan regionális centrummá váljon, amelyben a tudást szolgáló intézményrendszer egyre teljesebb kiépítésével folyamatosan megújulnak az ipari, technikai adottságok.

Cél, hogy a város intézményrendszere képes legyen segíteni Észak-Dunántúl térségének integrációját az új európai fejlődési övezetbe, s ezt a beépülést a városi környezetet fenntartó, egyben adottságait növelő fejlesztés teremtse meg, aminek révén vonzó életkörülmények biztosíthatók a központban és a térségben ap bináris opciók számára.

Az innovációt a fejlődés fókuszába helyező várospolitika iránya, hogy megteremtődjenek az ipar és a szolgáltatások folyamatos megújításának feltételei, de annak miliője is.

Ehhez kedvező feltételeket nyújt a városban koncentrálódó, e szektorokhoz erősen kötődő tudásbázis, az egyetemi képzés és a kutatás-fejlesztési potenciál. A fejlesztéspolitika eredményeivel egy olyan növekedési centrum alakulhat ki az Észak-Dunántúl térségében, amely alkotórésze lehet az európai regionális központok hálózatának, s képes a régió egészében további dinamikus fejlődést indukálni.

Győr tradicionális ipari központ, amely a kilencvenes években képes volt modernizálni a gazdaság szerkezetét. A gyár napjainkban kétmillió gépjárműmotort állít elő, hamarosan évi ezer gépjárműt fog összeszerelni, s ennek is köszönhetően egyre több korszerű ipari és szolgáltató egység telepszik meg a városban és térségében.

optek kereskedési platform vélemények hogyan lehet gyorsan 20 ezret keresni

Győr folyamatosan építette ki regionális szolgáltató funkcióit, ami felölelte az egyetemi szintű oktatást, az egészségügyet, a kereskedelmet, a magas szintű üzleti és technológiai szolgáltatásokat, valamint a kulturális kínálatot és a sporttevékenységeket. A város jövőbeli fejlődésében új súlypontok alakultak ki.

Az első, hogy az egyre látványosabban szerveződő Bécs—Pozsony—Győr fejlődési övezet részének tekinthető, ahol új típusú hálózati együttműködések hol keres nagy pénzt az lbdi létre. Csak Győr képes korszerű logisztikai bázisával, intézményi adottságaival, koncentrálódó tudásszintjével, egyre látványosabban formálódó felsőoktatásával és kutatásfejlesztési bázisaival Észak-Dunántúlt, annak gazdaságát és településhálózatát ebbe az új európai fejlődési övezetbe integrálni.

A győri járműipari körzetről szóló kutatási program 7 A másik fejlődési súlypont, hogy az egyre szélesebb kapcsolatokkal rendelkező lokális és regionális gazdaság újabb és újabb igényeket fogalmaz meg a szellemi erőforrások iránt, ezért azok működési feltételeinek javítása — a szakképzés, a felsőfokú képzés, valamint a kutatás-fejlesztés-innováció területén — elkerülhetetlen. A harmadik súlypont, hogy megnőtt az gazdasági hírek kereskedése bináris opciókkal a városi környezet átalakítására, annak felzárkóztatására az európai regionális központok szintjére, valamint új elemek megjelentetésével kulturális szolgáltatások fejlesztése az életminőség javítására.

TÉR ÉS TÁRSADALOM JÚNIUS

A város új innovációs pályához érkezett, amelynek a fejlesztési irányai az alábbiakban határozhatók meg: — a tudásbázisok és a tudás intézményrendszereinek kiépítése; — a technikai bázist szolgáló új szolgáltatások fejlesztése; — a regionális együttműködések skáláinak szélesítése; — a városi miliő és környezet új elemeinek megteremtése. A fejlesztés a fenti négy alrendszerhez kapcsolódó vezérprojektekben valósul meg, amelyek természetesen egymásra is jelentős hatással vannak, ennek következében kölcsönös szinergiát biztosítanak a város jövőjéhez.

A kutatási irányok és a tervezett eredmények Az európai fejlesztési trendek Területi agendaa hazai fejlesztési irányok Új Széchenyi-terv, Széll Kálmán-terv 1 és 2, Magyar növekedési terv, Országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciótovábbá a város és régiója által generált folyamatok együttesen lehetőséget nyújthatnak arra, hogy alapkutatás igényével feltárjuk hazánkban egy gazdasági, ipari — kiemelten járműipari — orientációjú növekedési központ működését, annak fejlesztését és térbeli hatásait alakító tényezők rendszerét.

A kutatás éppen egy sikeres, funkcióiban gazdag, termelési bázisában előremutató, térségi kapcsolataiban szerteágazó járműipari körzet elemzésén keresztül kínálhat új közelítéseket a hazai és a nemzetközi fejlesztéspolitikának, annak elméletének és gyakorlatának.

aki pénzt keres a fejével bináris opciók érintse meg

A kutatás két szinten valósul meg, így a célok is ezekben a dimenziókban érvényesülnek. Elméleti szinten cél a növekedési központ, majd az ipari körzet mint új térségformáló és -fejlesztő rendszer elméleti modelljének alapos, szakszerű leírása. Ennek az elemző bemutatásnak tartalmaznia kell azokat a sajátosságokat, amelyek a kelet-közép-európai térségben érvényesülnek, kiemelve a gazdasági szerkezetet, a városhálózat adottságait, valamint a terület- és településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét.

Az elméleti kutatásoknak választ kell adniuk a növekedési pólusok fejlődési folyamataira, azok belső tartalmainak változására, arra, hogy azok kialakulá- 8 Rechnitzer János sát, majd növekedését milyen tényezők motiválják, miként határozhatók meg a fejlődési szintek. Vizsgálniuk kell, hogy az átmenet a növekedési pólus és az ipari körzet között milyen tényezőkre vezethető vissza, s ebben milyen nemzetközi sajátosságok ismerhetők fel.

Kimutatható volt hol keres nagy pénzt az lbdi korábbi kutatásokban, hogy az állam szerepet játszhat a pólusok, majd a körzetek szerveződésében; e beavatkozások kutatása szintén az elméleti blokk része.

Felmerül annak kérdése, hogy milyen szabályozási modellek alkalmazhatók, hol jelenik meg a lokális szintek szerepe, azokban melyek a governance kormányzás jellegű beavatkozások keretei, intézményi bázisai.

Kőrösi Csoma-Görög istenek Indiában

Az európai városhálózatban át kell tekinteni a kelet-közép-európai nagytérség városi szerkezetét, keresve a fejlődési azonosságokat és különbözőségeket. Egyben elemezni szükséges a kelet-közép-európai városhálózatban az ipari bázisra épülő nagyközpontok helyzetét, összehasonlítva azok adottságait, értékelve versenyképességüket, meghatározva azokat az ipari potenciálokat, amelyek a jelenben és a jövőben a következő évben meghatározhatják fejlődésüket.

Az elméleti kutatások között vizsgáljuk a gazdasági fejlődés és a növekedési pólusok, ipari körzetek kapcsolatát, azok egymásrautaltságát, kölcsönös determinizmusait. Modelleket állítunk hol keres nagy pénzt opció egy számlán lbdi a városfejlődést mozgató tényezők rendszerére, azok függőségi viszonyaira, belső kapcsolataik rendszerére, továbbá ábrázoljuk az egymás közötti függőségi viszonyokat.

A modellekkel fejlesztési szcenáriók kidolgozására is törekszünk, hogy egzakt módon levezethetők legyenek a kutatás más szegmenseiben meghatározott beavatkozások hatásai, eredményességük vagy éppen negatív következményeik. A kutatás tehát egy magyar nagyváros példáján modellezi az ipari — járműipari — orientáltságú fejlesztés lehetséges irányait és akciótereit.

Ezzel a fejlesztéspolitika rádiuszát tágíthatja, annak új megoldásokat, technikákat kínálva. Itt kell megemlíteni várható tudományos eredményként a területi együttműködés — a városi, térségi kormányzás — új intézményi modelljeinek bemutatását, amelyek vonatkozhatnak a közszolgáltatások megszervezésétől kezdve a térségi erőforrások újszerű hasznosításán át egészen a tervezési és fejlesztési rendszer intézményi keretéig.

A kutatás több térségi együttműködési modellt dolgoz hol keres nagy pénzt az lbdi, amelyek segíthetik a fejlesztés — ezen belül a terület- és a városfejlesztés — hatékonyságának növelését, s ezzel az elaprózott források kedvezőbb felhasználását.

A nagykaoizaai Ipar-Testfilet",.Jtoagy-kanizsiú Takarékpénztár résxvény-tireasigv a.kotori

Az elemzések bázisul szolgálhatnak a —as európai uniós tervezési időszak tudományos megalapozásához, éppen ennek az új területi szerveződési formának a feltárásával, annak működésének és fejlesztési orientációjának leírásával. Alkalmasak lehetnek a kutatási eredmények arra, hogy a térség egészéről, annak belső intraregionálishatáron belüli és kívüli interregionális kapcsolatairól olyan megállapításokat, ajánlásokat tegyenek, amelyek hozzájárulnak a tervezés megalapozásához, annak részben módszertani, részben tartalmi szélesítéséhez.

A folyóiratban közölt tanulmányok ennek az elméleti fejezetnek néhány eredményét adják közre. Egy kutatás tervezésekor a célok széles skáláját vázol- A győri járműipari körzetről szóló kutatási program 9 juk fel, aztán az elemzésekkel igazolhatjuk vagy elvethetjük ezeket, illetve korrigálhatjuk irányaikat. Nos, a továbbiakban közölt tanulmányok részben mélyítették a feltételezéseinket, részben a várakozásainkat mérsékelték.

A kutatások második szakasza az empirikus elemzéseket tartalmazza, amelyek már kimondottan a városra és térségére vonatkoznak. Az eredmények alátámaszthatják az elméleti modellekben foglalt megállapításokat, adhatnak igazolást arra, hogy létrejött-e az ipari körzet, vagy hogy az miként követi a kialakult — nyugat- és kelet-európai — szerkezeteket, s milyen beavatkozásokkal, fejlesztésekkel járulhatnak hozzá az itteni szereplők a sikerességhez.

A hazai regionális tudományi alapkutatások még nem foglalkoztak komplex közelítésben a növekedési pólusokkal és az azokra épülő ipari nagycentrumok szerkezetének és térségi hatásainak elemzésével.

Hogyan keress pénzt az interneten-Online pénzkeresés-Pénz a neten{LETESZTELTEM EZ 100%-ban FIZET}

Így a program során kidolgozzuk e területi szerkezetek elemzési módszereit, ezek tesztelésével más nagyvárosok esetében is alkalmazhatók lesznek a vizsgálati eljárások. Ebben a blokkban kell megemlíteni azokat a kutatásokat, amelyek Győr tanúsítvány az opciókról térségét tárják fel. A modern, ipari Győrre vonatkozó történeti kutatások, így döntően a Rendelkezünk ugyan ismeretekkel a város és térsége történetét alakító tényezőkről, azonban ezek alaposabb, igényesebb feltárása nem történt meg.

  • Готова спорить на любые деньги, что он .

Csak közelítően ismerjük a belső erőforrásokat mozgató tényezők történeti gyökereit, így a tudástermelés és -átadás rendszereit, az ipari, gazdasági kultúra terjedésének technikáit és azok közvetítőit, vagy a megújítást ösztönző magatartások jellegét és mozgatórugóit. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy megvizsgáljuk a város és térsége társadalmi szerkezetét. Az elmúlt 30 évben nem végeztek mélyreható társadalomszerkezeti elemzéseket ebben a régióban, így a kutatás nemcsak egy hiányt pótol, hanem egy átalakuló, a gazdasági és társadalmi folyamatokra gyorsan és hatékonyan reagáló nagyváros és régiója szerkezeti keresztmetszetét készíti el, a megfelelő mélységű felmérésekkel.

Az empirikus vizsgálatok második célja magának a győri járműipari körzetnek a feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, a város és térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, az együttműködések szervezeti, intézményi és finanszírozási kereteinek kijelölése, s végül egy új típusú — térségi szintű — tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjainak kidolgozása.

Ebben a kutatási metszetben ki kell emelni azokat a vizsgálatokat, amelyek az ipari körzet lehatárolására vonatkoznak, a gazdasági funkcióktól kezdve a szociális és közszolgáltatási szerepkörökön át a képzés és az oktatás intézményeinek térségalakításáig.

gyorsan keresni 1000-et amit a pénzügyi függetlenségi együttható bizonyít

Új eredményeket várunk mind módszertanilag, mind pedig a konkrét térség esetében, hiszen az elemzések arra is szolgálnak, hogy bővítsék a regionális tudomány eszköztárát. Az empirikus kutatások harmadik célja a térségi szintű kutatási és oktatási együttműködések tesztelése, majd ezek alapján azok tartalmi, intézményi kere- 10 Rechnitzer Hol keres nagy pénzt az lbdi teinek megteremtése. Az elemzések lehetővé teszik, hogy a térségben a kutatási, felsőoktatási, önkormányzati, gazdasági, szakmai és tudományos szervezetek témában érintett szereplői határon belül hol keres nagy pénzt az lbdi kívül folyamatosan kommunikáljanak, új együttműködéseket generáljanak.

Ezzel kívánjuk erősíteni a formálódó társadalomtudományi kutatóműhely hálózatát, ösztönözni a gazdaság és a társadalom területi kutatásának helyi intézményeit, s azok integrálását a hazai és nemzetközi tudományos kezdeményezésekbe.

Jegyzet 1 Térség alatt a város körül kialakult km-es vonzáskörzetet értjük, ennek súlyponti városai: Komárom, Tatabánya, Veszprém, Pápa, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, s az országhatáron túl Dunaszerdahely, Révkomárom. A térséget pontosabban az elemzés első fázisában határoljuk le. Irodalom Rechnitzer J. Nyugat- és KözépDunántúl a kelet-közép-európai térségben. Növekedési pólusok és iparági körzetek a fejlesztéspolitikában Current chic or museum exhibit?

A területileg kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődés megteremtésére irányuló fejlesztési modellek közös vonása az erőforráskoncentráció, hol keres nagy pénzt az lbdi egyes iparágak, növekedési centrumok kiemelt fejlesztése. A globalizáció folyamatai azonban megkérdőjelezik a korábban bevált modellek érvényességét.

bináris opciók lukoil A gyors pénzkeresés illegális lehet

A tanulmány két, térben értelmezett fejlesztéspolitikai koncepció, a növekedési pólusok és az iparági körzetek alkalmazhatóságát vizsgálja a külső verseny új körülményei között. Megállapítható, hogy a növekedési pólusok eredeti ágazati és ágazatközi értelmezése kitágult, a pólusok a tér bizonyos pontjaira irányuló koncentrált, tervezett és támogatott beavatkozással jönnek létre, céljuk pedig a régió és az ország térszerkezetének megváltoztatása, a fő centrumokon kívüli kritikus tömegek létrehozása.

Az iparági körzetek a klaszterekkel erősen összefüggő koncepciója az iparágak hálózatos térbeli szerveződésének modellje.

  • TÉR ÉS TÁRSADALOM JÚNIUS - PDF Free Download
  • Он почувствовал, как этот удар передался на руль, и плотнее прижался к мотоциклу.

A fejlesztéspolitikában a körzetkoncepciókat nem statikus szemléletben, hanem a szerkezetváltási, intézményfejlesztési folyamatok kontextusában, azok kiemelt csomópontjaiként érdemes kezelni.

Policies encouraging territorially balanced, sustainable development have traditionally been based on a certain amount of resource concentration, an emphasis on specific industries or growth centres. However, globalization processes have questioned the validity of previously successful development models.

This paper inspects the viability of two common spatial development concepts, growth poles and industrial districts under the competitive pressures of our time. Growth poles, originally understood as sectoral and cross-sectoral policies, have become instruments hol keres nagy pénzt az lbdi spatial development policy to change the spatial structure of a region or nation by creating critical mass outside the most developed urban centres.

Among the benefits of the policy regional multiplier and spillover effects have been identified. Industrial districts a concept closely linked to clusters represent a potential way to understand industrial spatial networks, and may be seen as the finer texture of growth poles. New district theories integrating ideas from knowledge-based growth and innovation networks have been developed.

However, the contemporary understanding of districts should also reflect their restructuring or dissolution under competitive pressures, both from external and internal competitors. In development policy, districts are best viewed as dynamic entities serving as foci or nexuses for constant industrial restructuring and institutional development, whose lifecycles can encourage the continuous adaptation of local and regional production systems.

Altogether, the concepts of concentrated development have stayed relevant under new competitive circumstances but they must undergo adaptation to be successfully implemented in development policy. This should involve both an understanding of the changes brought about by global competition, and often the different economic and institutional milieus of peripheral regions.

Policies, tailored for specific spatial structures, should equally consider production systems, infrastructure and institutions. Growth poles and industrial districts in Hungary should be understood to be in their germinal or early development stages.